kredyt hipoteczny a utrata pracyW sytuacji, kiedy straciliśmy pracę, spłacanie zaciągniętych kredytów staje się niezwykle trudne, gdyż dalej musimy uiszczać nasze raty. Warto uchronić się przed taką sytuacją, wybierając ubezpieczenie od utraty pracy. Taka forma polisy umożliwia nam wzięcie krótkiej przerwy na spłacanie rat.

Czym jest ubezpieczenie od utraty pracy?

Jest to szczególna forma zabezpieczenia dla osoby biorącej kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy zazwyczaj oferowane jest wielu kredytobiorcom, choć różnica ubezpieczenia zależna jest od wysokości pożyczki. Możliwe jest również indywidualne ubezpieczenie utraty pracy, choć mogą różnić się rozszerzenia dołączone do polisy. Ubezpieczenie od utraty pracy pozwala uzyskać ciągłość finansową pomimo utraty dochodu. Taka forma polisy dotyczy m.in. rozwiązania stosunku pracy oraz ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Gwarantuje ona określony system pomocy finansowej, co umożliwi nam utrzymanie dotychczasowego poziomu życia oraz spłacenie posiadanych zobowiązań.

Kredyt hipoteczny ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy przydaje się w licznych sytuacjach, a jest to korzystne przede wszystkim w przypadku, gdy byliśmy na umowie o pracę i zostaliśmy zwolnieni przez pracodawcę. Świadczenie nie będzie jednak dotyczyło rozwiązania umowy o dzieło lub umowy zlecenia bądź sytuacji, gdy to pracownik sam zakończył stosunek pracy. Podobnie, ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie znajdzie zastosowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Gdzie zatem możemy wykupić takie ubezpieczenie? Można zrobić to w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny. Możliwe jest to jednak również w innych miejscach, w których weryfikacji podlegać będzie zależność: posiadany kredyt hipoteczny a utrata pracy i to, czy takie ubezpieczenie faktycznie będzie miało rację bytu.

Utrata pracy a kredyt hipoteczny

W sytuacji, kiedy wiemy, że niezbędne jest ubezpieczenie kredytu od utraty pracy, koniecznie należy zrobić to jak najszybciej. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie ryzyka niewypłacalności i znaczącego obniżenia standardów życia. Taka forma zabezpieczenia chroni kredytobiorcę i jego najbliższych. Tego typu polisa najczęściej wiąże się właśnie z kredytem hipotecznym. Często takie ubezpieczenie może wynosić nawet do 4-5% wartości całego kredytu w skali roku. Czasem rozsądnym rozwiązaniem zdawać się może kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, choć w bankach uzyskanie takiego kredytu możliwe jest jedynie przy posiadaniu środków na wkład własny. Taka opcja jest dostępna wyłącznie w firmach pożyczkowych. 

Niezbędne dokumenty do wypłacenia świadczenia

Choć zawierając kredyt i ubezpieczenie przedstawiliśmy dokumenty do kredytu hipotecznego, dalsze dostarczanie dokumentacji niezbędne jest już po utracie pracy. Wśród niezbędnej dokumentacji znajdziemy m.in. zaświadczenie o nadaniu statusu bezrobotnego, a także dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych (ew. zaświadczenie o prawie do pobierania takiego zasiłku). Oczywiście przedstawić trzeba również potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę.

5/5 - (1 oddanych ocen)