Jak co roku, wiele osób zainteresowanych jest kwestią wzrostu płac, a w szczególności kwestii, jaką jest płaca minimalna brutto-netto 2021. Zanim jednak sprawdzimy, ile wynosi w tym roku ta kwota, warto najpierw zapoznać się z tym, czym jest pensja oraz płaca minimalna. 

płaca minimalna brutto netto 2020Wynagrodzenie – czym jest płaca minimalna 2021?

Praca zawsze wiąże się z odpowiednią płacą, co wydaje się być oczywiste. Niemniej jednak dla wielu osób pojęcie ”minimalna krajowa” może i brzmi znajomo, ale wciąż jest niewystarczająco jasne. Nic dziwnego, w końcu płaca minimalna w 2021 różni się sporo od tej z poprzedniego roku, a tym bardziej z lat jeszcze wcześniejszych. Kwota ta stale się zmienia, ponieważ rosną koszty życia. Samo wynagrodzenie jest według prawa świadczeniem pracodawcy dokonywanym na rzecz pracownika tytułem odpłatności za świadczoną pracę. 

W świetle prawa wyróżniamy kilka rodzajów płac. Są to: płaca minimalna, płaca brutto oraz płaca netto. Pierwsza z nich jest najniższą kwotą, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc na etat. Co w przypadku osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy? Wówczas wypłaca mu się wynagrodzenie proporcjonalnie do liczby godzin jego pracy w danym miesiącu, bazując co najmniej na płacy minimalnej. Z kolei płaca brutto jest wynagrodzeniem, w skład którego wchodzą łącznie wszelkie składki, podatki itp. Kwota ta z reguły widnieje w treści umowy o pracę. Wynagrodzenie netto to płaca brutto pomniejszona o wszystkie składki i podatki, a więc jest to realna kwota wynagrodzenia. Jakie składki potrąca się z płacy brutto? W Polsce można wymienić przede wszystkim składki na ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe), składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do Urzędu Skarbowego. 

Od niedawna duże znaczenie dla wynagrodzenia netto ma między innymi wiek, gdyż osoby do 26. roku życia zwolnione są z podatku dochodowego, a jeśli dodatkowo są one studentami, wówczas nie odprowadzają żadnych składek przy umowie zleceniu (w przypadku umowy o pracę składki są odprowadzane, aczkolwiek nadal nie pobiera się z pensji podatku dochodowego). 

Ile wynosi płaca minimalna 2021 brutto/netto?

Polacy w tym roku mają powody do zadowolenia jeśli chodzi o to, ile wynosi płaca minimalna brutto/netto 2021. W stosunku do 2020 roku wzrosła ona o 200zł zł brutto. Jak kwoty te kształtowały się na przestrzeni lat?

– 2015 rok: 1750 zł

– 2016 rok: 1850 zł

– 2017 rok: 2000 zł

– 2018 rok: 2100 zł

– 2019 rok: 2250 zł

– 2020 rok: 2600 zł

– 2021 rok: 2800 zł

Widać więc, że płaca pomiędzy 2019 a 2020 roku wzrosła relatywnie najwięcej, porównując podwyżki na przestrzeni poprzednich lat. Nie da się przy tym ukryć, że Polacy chcą zarabiać coraz więcej i żyć godnie, zwłaszcza że pragną oni dążyć do standardów życia innych krajów europejskich. 

Wynagrodzenie brutto to jedno, ale zapewne dla większości osób najistotniejsza jest płaca minimalna netto, czyli kwota na rękę. W obecnym roku kwota ta wynosi 2061 zł, 67 groszy dla pracowników z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów i ulgą podatkową. Oznacza to, że osoba, która zarabia płacę minimalną, czyli obecnie 2800 zł brutto odprowadza od swojej wpłaty na wszelkie składki i podatki aż 738,33 zł miesięcznie.

Płaca minimalna 2021 dla umów zleceń to często stawka godzinowa, choć zdarza się że w ramach umowy zlecenia zapłata może zostać ustalona kwotowo (ale całość podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie może być niższa niż ustalona z góry w danym roku stawka godzinowa, w innym wypadku pracodawca może zapłacić bardzo wysoką karę). Co ważne, od kilku lat w Polsce obowiązuje minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Obecnie jest to 18,30 zł, a w poprzednim roku było to 17 zł, co oznacza, że tu również odnotowaliśmy spory wzrost (np. pomiędzy 2020 a 2011 rokiem stawka godzinowa wzrosła tylko o złotówkę i 30 groszy).

Płaca minimalna brutto/netto 2021 – co jeszcze ulega zmianie?

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianie ulegnie nie tylko płaca minimalna w 2021 roku, ale również katalog składników wynagrodzenia, których nie uwzględnia się podczas obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co weszło w jego skład? Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem do wysokości pensji minimalnej nie są wliczane takie kwestie, jak: dodatki za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa, odprawa rentowa czy odprawa emerytalna. Oznacza to, że nawet w przypadku uzyskania któregoś z tych elementów, kwota podstawowa wynagrodzenia pracownika nie może być niższa w 2021 roku aniżeli 2800 zł brutto. 

Płaca minimalna brutto/netto 2021? Czy niebawem czekają nas większe podwyżki?

Zarówno minimalna krajowa brutto, jak i minimalna krajowa netto to kwoty, które systematycznie rosną i zmieniają się z roku na rok. Jakiś czas temu obecny rząd zapowiedział, że krok po kroku będzie on dążył do podniesienia płacy minimalnej w 2023 roku do kwoty czterech tysięcy brutto. Czy jest to możliwe? Zapewne nie można tego do końca wykluczyć, ponieważ o 2023 roku mamy jeszcze dwa lata, więc wszystko zależy od tego, czy w kolejnych latach wartość podwyżek będzie jeszcze większa. Jeśli natomiast rosłaby ona o 350 zł, czyli tak jak było to w tym zeszłym roku, wówczas wynagrodzenie minimalne przez te dwa lata wzrosłoby o 1050 zł, co oznacza, że wówczas wynosiłoby 3650 zł. 

Czy płaca minimalna 2021 brutto/netto jest wystarczająca? 

Nie da się ukryć, że jeśli obecna płaca minimalna brutto/netto zostanie porównana do tej sprzed kilku lat, wówczas można stwierdzić, że jest to naprawdę imponujący wzrost. Z drugiej strony jednak mamy do czynienia ze stałym wzrostem kosztów życia, przez co za tę najniższą krajową wielu osobom będzie trudno się otrzymać. Co zrobić w takiej sytuacji? Dostępnych jest wiele opcji, takich jak chociażby karta debetowa, która będzie swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek, gdyby pojawił się nagły wydatek.  Poza tym zwykle płaca minimalna brutto jest zbyt mała, aby można było odłożyć jakiekolwiek oszczędności na większą inwestycję. Warto więc zainteresować się tym, żeby założyć ROR lub zwykłe konto osobiste, by finanse zawsze były bezpieczne. 

Kolejne pytanie, które pojawia się u osób zarabiających pensję minimalną dotyczy tego, czy jest szansa, aby mogły one kupić mieszkanie na kredyt. Odpowiedź nie jest tu jednoznaczna, ponieważ wiele zależy od rodzaju umowy, stażu pracy itp. Jedną kwestią jest bowiem zdolność kredytową, inną zaś wiarygodność kredytowa. Oznacza to, że jeśli pracujemy na umowie o pracę na czas nieokreślony i jest to stabilne zatrudnienie, wówczas przy braku większych wydatków na życie nawet przy płacy minimalnej można próbować starać się o niewielkie kredyty, aczkolwiek kredyt hipoteczny jest dużym zobowiązaniem, przy którym minimalna krajowa 2021 może być dla większości banków niewystarczająca.