płaca minimalnaJak każdego roku wiele osób jest zainteresowanych wzrostem płac, a w szczególności kwestią, jaką jest ustawowa płaca minimalna 2022. Zanim jednak sprawdzimy, ile wynosi w tym roku najniższa kwotą, jaką powinien wypłacić nam pracodawca, warto najpierw zapoznać się z tym, czym jest pensja oraz płaca minimalna oraz jak je odróżniać i wyliczać oraz jaki nastąpił wzrost płacy minimalnej w 2022 roku.

Płaca minimalna w Polsce — co to takiego?

Praca zawodowa zawsze wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem, co wydaje się być niezaprzeczalne. Niemniej jednak dla wielu osób pojęcie ”najniższa krajowa”, czy też „płaca minimalna”,  brzmią znajomo, ale wciąż są niewystarczająco jasne. Nic dziwnego, w końcu najniższa krajowa 2022 brutto różni się od tej obowiązującej jeszcze do niedawna. Kwota ta stale się zmienia, ponieważ rosną koszty życia codziennego. Znaczenie ma również rynek pracownika. Samo wynagrodzenie jest według polskiego prawa świadczeniem pracodawcy, które jest dokonywane na rzecz pracownika tytułem odpłatności za świadczoną pracę zawodową. 

W świetle prawa wyróżniamy jednak kilka rodzajów płac, z którymi warto się zapoznać. Są to: płaca minimalna netto i najniższa krajowa brutto. Pierwsza z nich jest najmniejszą kwotą, jaką pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat. Co w przypadku osób, które pracują w niepełnym wymiarze? W takiej sytuacji wypłacane jest wynagrodzenie obliczane proporcjonalnie do liczby godzin pracy w danym miesiącu, bazując co najmniej na minimalne krajowej. 

Z kolei płaca brutto jest wynagrodzeniem, które składa się nie tylko z wypłaty „na rękę”, ale także z wszystkich składek na ubezpieczenie zdrowotne, podatków itp. Kwota ta zazwyczaj powinna znaleźć się w treści umowy o pracę, którą podpisujemy z pracodawcą. Wynagrodzenie netto to płaca brutto pomniejszona o wszystkie składki i podatki, a więc jest to realna kwota wynagrodzenia wpływająca na konto osobiste.

Jakie składki potrąca się z płacy brutto? W Polsce można wymienić przede wszystkim:

— składki na ubezpieczenie ZUS (rentowe, emerytalne i chorobowe);

— składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do NFZ;

— zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane do Urzędu Skarbowego. 

Od jakiegoś czasu istotne znaczenie dla wynagrodzenia netto, które otrzymamy, ma między innymi wiek. Osoby do 26. roku życia zwolnione są z podatku dochodowego, a jeśli dodatkowo posiadają status studenta, nie odprowadzają żadnych składek przy umowie zleceniu. W przypadku umowy o pracę składki są odprowadzane, jednak nadal nie pobiera się z pensji podatku dochodowego.

Również Polski Ład wprowadził liczne zmiany dla wynagrodzenia minimalnego i odprowadzanych składek. Onecie będą one odprowadzane w wysokości:

— Emerytalna — 293,73 zł

— Rentowa —  45,15 zł

— Zdrowotna — 233,76 zł

— Chorobowa — 73,75 zł.

Ile wynosi najniższa krajowa 2022 netto?

Już od roku 2020 możemy zauważyć znaczną poprawę najniższej krajowej brutto/netto na korzyść pracowników. W stosunku do lat poprzednich, wzrost płacy minimalnej wygląda następująco:

  • 2015 rok: płaca minimalna 1750 zł
  • 2016 rok: wynagrodzenie minimalne 1850 zł
  • 2017 rok: najniższa krajowa wynosi 2000 zł
  • 2018 rok: płaca minimalna  2100 zł
  • 2019 rok: najniższa krajowa 2250 zł
  • 2020 rok: najniższa pensja 2600 zł
  • 2021 rok: płaca minimalna 2800 zł
  • 2022 rok: najniższe wynagrodzenie 3010 zł.

Podane kwoty są wartościami brutto.

Jak łatwo zauważyć, płaca pomiędzy 2019 a 2020  wzrosła relatywnie najbardziej, porównując podwyżki na przestrzeni ubiegłych lat. Nie da się więc ukryć, że polskie społeczeństwo chce zarabiać coraz więcej i żyć na godnym poziomie, zwłaszcza zwracając uwagę na standardy życia panujące w innych krajach europejskich. Wyższa płaca umożliwia nam też zwiększenie zdolności kredytowej, która szczególnie dla młodych jest niezwykle ważna, gdy planują oni nabyć mieszkanie na kredyt

Wynagrodzenie brutto to jedno, ale zapewne dla większości osób najistotniejsza jest najniższa krajowa na rękę, czyli kwota jaką ostatecznie otrzymamy na konto w formie pensji. W obecnym roku kwota ta wynosi 2363,56 zł netto u pracowników z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów i z ulgą podatkową. Najniższa krajowa 2022 netto na godzinę wynosi 13,93 zł netto. Podsumowując: osoba, która zarabia płacę minimalną, czyli obecnie 3010 zł brutto, odprowadza od swojej wpłaty na wszelkie składki i podatki aż 647 zł miesięcznie. 

Pamiętajmy, że przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się takich elementów jak:

— Nagrody jubileuszowe;

— Odprawy pieniężne przysługujące pracownikom przy przejściu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

— Wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach;

— Dodatki do wynagrodzenia za pracę w porach nocnych;

— Dodatek za staż pracy.

Płaca minimalna brutto netto na podstawie różnych wymiarów pracy:

Wielkość etatuPłaca minimalna bruttoPłaca minimalna netto
Pełen etat3010 zł2363,56 zł
3/4 etatu2257,50 zł1772,68 zł
1/2 etatu1505 zł1181,78 zł
1/4 etatu752,50 zł590,89 zł

Najniższa krajowa na rękę dla umowy zlecenie

Płaca minimalna 2022 dla umów zleceń często jest wyrażona w stawce godzinowej. Zdarza się że w ramach umowy cywilnoprawnej zapłata może zostać ustalona kwotowo. Wówczas całość zostaje podzielona przez liczbę przepracowanych godzin i  nie może być ona niższa niż ustalona z góry w danym roku stawka godzinowa. W przeciwnym razie pracodawca może zapłacić dość wysoką karę. 

Istotne jest również, że od kilku lat w naszym kraju obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych, wynosząca: 13,91 zł. Najniższa krajowa do 26 roku życia na godzinę to 19,70 zł. 

Płaca minimalna brutto/netto 2022 – zmiany

Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku wpływa także na inne składniki wynagrodzenia wypłacanego pracownikom. Wśród świadczeń uzależnionych od najniższej krajowej w kwocie 3010 zł możemy zaliczyć np.:

— Wynagrodzenie za przestój w pracy — W przypadku, gdy pracownik nie może podjąć pracy w zakresie służbowych obowiązków z powodu niezależnych od niego powodów. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za przestój w pracy, obliczane za czas jej niewykonywania, gdy był gotów do jej podjęcia. Może być ono wyliczane na podstawie określonej stawki godzinowej czy miesięcznej lub jako 60% wynagrodzenia obliczonego jak wypłata za urlop. Każdy wariant wiąże się z obowiązkiem wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

— Wynagrodzenie za okres, w którym pracownik nie świadczy pracy — Również w sytuacji, gdy pracownik nie świadczył pracy z względu na jej rozkład, przysługuje mu stosowne wynagrodzenie. Jest ono wyliczane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, jednak nie może być niższe niż płaca minimalna 2022. 

— Dodatek za pracę w nocy — Pracownicy wykonujący obowiązki pracownicze w porach nocnych mogą ubiegać się o dodatek do wynagrodzenia. Jest on wyliczany za każdą godzinę pracy w nocy, przyjmuje wysokość 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnej krajowej. 

Jeśli chodzi o zmiany, które wprowadzono w 2022 roku, wzrosły również wartości odszkodowań dla pracowników. Mowa tutaj między innymi o odszkodowaniu za mobbing, czy też za brak równości. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj, pracownik który doznał mobbingu lub wskutek niego został zmuszony rozwiązać umowę, może ubiegać się o wypłatę rekompensaty w wysokości nie niższej niż płaca minimalna. 

Z kolei w przypadku odszkodowania za brak równości w pracy, może zostać ono wypłacone osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę dot. równego traktowania załogi. Również w tym przypadku rekompensata musi wynosić minimum tyle, co obowiązująca najniższa krajowa w danym roku.

Czy najniższa krajowa w Polsce jest wystarczająca? 

Ciężko ukryć, że w sytuacji, gdy płaca minimalna brutto/netto zostanie porównana do tej sprzed kilku lat, możemy łatwo zauważyć imponujący wzrost. Z drugiej strony mamy do czynienia ze stałym wzrostem kosztów życia codziennego, co powoduje znacznie trudniejsze zadanie utrzymania się u osób zarabiających najniższą krajową. Co zrobić w takiej sytuacji? Dostępne są różnego rodzaju opcje, dzięki którym możemy nieco wspomóc finansowo nasz domowy budżet. Dobrym pomysłem jest np. karta debetowa, która będzie stanowić swoiste zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych wydatków.  Dodatkowo, zwykle płaca minimalna brutto jest zbyt niska, abyśmy mogli odłożyć jakiekolwiek oszczędności na konto osobiste.

Kolejne pytanie, które pojawia się u osób zarabiających pensję minimalną dotyczy szans na to, czy otrzymają one mieszkanie na kredyt. Odpowiedź nie jest tu jednoznaczna, ponieważ wiele zależy od rodzaju podpisanej umowy czy też stażu pracy. Inną kwestią jest zdolność kredytowa, innymi zaś wiarygodność i płynność finansowa. Oznacza to, że w przypadku pracy na czas nieokreślony, posiadając stabilne zatrudnienie, przy braku wysokich wydatków, możemy podjąć próbę starania się o kredyt hipoteczny. Weźmy pod uwagę jednak fakt, że rata kredytu nie może być zbyt wysoka, biorąc pod uwagę wartość minimalnej płacy. Wówczas zobowiązanie udzielone przez bank nie będzie opiewało na duże kwoty, ale może wystarczyć na pokrycie zaplanowanych przez nas wydatków nieruchomościowych, np. na remont. 

5/5 - (2 oddanych ocen)