odliczenie kredytu od podatkuKredyt hipoteczny to inwestycja, którą spłaca się przez wiele, z reguły kilkadziesiąt lat. Mimo iż jest to wygodne, czasem nawet jedyne rozwiązanie, by nabyć własny dom czy mieszkanie, nie da się ukryć, że generuje to ogromne koszty. W związku z tym wiele osób szuka rozwiązań, by jakoś w ciągu roku zaoszczędzić. Przykładowo, zwracamy uwagę na marżę kredytu hipotecznego, aby znaleźć taką ofertę, gdzie będzie ona najniższa. Dodatkowo, chcemy skorzystać z możliwości, jaką jest ulga odsetkowa, czyli odliczenie kredytu od podatku. Jak to w praktyce wygląda i czy wszyscy mogą skorzystać z tej ulgi podatkowej? 

Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku? – ulga odsetkowa

W przypadku rozliczeń z tytułu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym podatnik może skorzystać z różnego rodzaju ulg, w tym z mało popularnej ulgi odsetkowej. Co kryje się pod tym tajemniczym terminem? Jest to ulga mająca zastosowanie podczas rozliczeń osób fizycznych w związku z rocznym podatkiem dochodowym. Umożliwia ona odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego czy budowlanego przez podatnika. Jest to więc rozwiązanie pomocne osobom spłacającym zobowiązanie tego typu, które jednocześnie ponoszą koszty odsetek. Co ważne, osoba rozliczająca się może odliczyć jedynie odsetki zapłacone, nie zaś te, które są należne do zapłaty lub jeszcze niezapłacone. Dodatkowo ulga ma pewną granicę. 

Fakt, że możemy odliczyć podatek od kredytu wynika z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej z artykułu 26b. Niestety, chodzi tutaj o brzmienie, które obowiązywało do końca 2006 roku, co oznacza, że w aktualnej wersji ustawy nie ma zapisu o uldze odsetkowej. 

Czy kredyt można odliczyć od podatku w każdym przypadku? 

Pierwszym wymogiem jest podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jeśli został udzielony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową kredyt hipoteczny, ranking wskazuje, że gdy w ramach takiego zobowiązania chcemy odliczyć ulgę, nie może być ono zaciągnięte wcześniej niż 1 stycznia 2002 roku ani później niż 31 grudnia 2006 roku. 

W przypadku, gdy podatnik wnosił wkład do spółdzielni mieszkaniowej lub zakupił nowo wybudowany lokal bądź budynek mieszkalny, ulga będzie obowiązywać przy założeniu, że zawarto umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Ponadto może to być też umowa w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego czy o przeniesieniu na danego podatnika własności budynku lokalu lub budynku mieszkalnego, a jedną ze stron umowy był oczywiście podatnik starający się o ulgę. 

Kolejnym warunkiem, który pozwala odliczyć podatek od kredytu hipotecznego jest to, by podatnik zapłacił już odsetki i jest w stanie udokumentować ich wysokość oraz termin. 

Jakie jeszcze wymogi stawiane są przy uldze podatkowej? Jednym z nich jest to, że podatnik taki miał zaciągnąć kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Niemniej jednak nie było konieczne, aby był on zameldowany w danej nieruchomości czy w niej zamieszkiwał. Musiał jedynie wyrazić zamiar zamieszkania w nabywanym lokalu w momencie zaciągania zobowiązania. 

Czy można odliczyć kredyt hipoteczny od podatku i komu przysługuje ta ulga?

W Polsce możliwe jest odliczenie kredytu hipotecznego od podatku. Przysługuje to polskim rezydentom podatkowym, którzy zaciągnęli kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pomiędzy 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2006 roku. 

Ponadto jeśli chodzi o odliczenie kredytu hipotecznego od podatku 2020 to nadal jest to możliwe, aczkolwiek nie dla osób, które kredyt zaciągnęły po 2006 roku. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy umowę o kredyt mieszkaniowy zawarto przed rozpoczęciem 2007 roku, a ulga taka nie może być odliczana dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku. 

Zastanawiając się z kolei, ile wynosi ulga odsetkowa warto wiedzieć, że odliczenie to obejmuje tylko odsetki od części kredytu nieprzekraczającej limitów wskazanych w ustawie podatkowej. Jakie limity obowiązują przy uldze odsetkowej? Wliczają się tu więc odsetki tej części zobowiązania, która nie przekracza ustalanego co jakiś czas limitu. W okresie od 2011 do 2019 roku limit ten wynosił 325 990 złotych.