Tworzenie różnego rodzaju dokumentacji, zwłaszcza urzędowej wymaga działania na podstawie określonych zasad. Te dotyczą różnych kwestii, a jedną z nich jest sposób tego, jak powinna być zapisana kwota słownie. Podobnie wygląda sprawa ręcznie pisanych przelewów. Sprawia to, że wiele osób zastanawia się nad tym, jak napisać słownie kwotę na przelewie. Co warto wiedzieć o tym temacie?

Generator kwoty słownie

Dlaczego w ogóle trzeba słownie zapisywać kwoty pieniędzy?

Podawana słownie kwota pieniędzy jest wymogiem stawianym przede wszystkim dla zabezpieczenia interesów wszystkich zainteresowanych stron. Przyczyną jest to, że liczby słownie trudniej jest pomylić między sobą. O ile nie ma pozornie większych potrzeb, aby napisać 99 słownie, o tyle sytuacja zmienia się przy zapisach uwzględniających cyfry „4”, „7” i „1”. Dlaczego? Przede wszystkim zwłaszcza ręczny ich zapis może być lekko zmodyfikowany i z konieczności zapłacenia 7 000 złotych pojawi się nagle 1 000. Jeśli doda się do tego zapis: „słownie: siedem tysięcy złotych”, nikt nie będzie miał wątpliwości, ile trzeba zapłacić. Dzięki temu można z powodzeniem zapisać poszczególne informacje związane z konkretnymi, interesującymi nas zagadnieniami, które omawia m.in. blog finansowy.

Gdzie sprawdzi się zapis słowny?

Nie ma wątpliwości, że zapisy nie tylko liczbowe stosuje się na wszelkiego rodzaju umowach przybierających formę rozliczeń finansowych. Dlatego też kwota słownie na fakturze jest wręcz niezbędnym wymogiem pozwalającym na uznanie zapisów za wiążące i dobrze przygotowane. Przede wszystkim jednak nie będzie kwestionowana tak przygotowana faktura. Kwota słownie będzie na niej jasno wskazywać to, ile trzeba zapłacić. Na rozwiązanie tego typu stawiają również urzędy, w tym skarbowe oraz sądy. Zapisana kwota słownie jest jasnym wskazaniem tego, ile i kto musi zapłacić np. w ramach kosztów sądowych. Jeśli mamy wątpliwości, czy poprawnie wpisaliśmy kwotę przelewu, warto sprawdzić jak cofnąć przelew, aby nanieść niezbędne poprawki.

Zasady poprawnego zapisu kwoty słownie po polsku

Co do zasady nie ma jednego, uznawanego sposobu słownego zapisu pewnych kwot. Z pewnością szczególne problemy sprawia opisanie wartości groszowych. W związku z tym warto wiedzieć, jak napisać słownie kwotę. Grosze, nawet jeśli ich nie ma, czasem są w jakiś sposób uwzględniane. Zobaczyć to można na przykładzie 300 złotych, którą wartość można napisać w następujący sposób:

  • Trzysta złotych
  • Trzysta złotych i zero groszy
  • Trzysta złotych i 00/100 groszy

Teoretycznie rzecz ujmując, to każdy powyższy sposób jest prawdziwy. W praktyce jednak pierwszy, choć najprostszy, nie jest kompletny, nawet jeśli zdaje się zawierać pełną kwotę. Wynika to z faktu, że kwota słownie powinna dokładnie uwzględniać cały nasz system monetarny. Co za tym idzie, musimy podać zarówno złotówki, jak i grosze. Jeśli tych groszy nie ma, nie powinniśmy obawiać się uwzględnienia tego przy wprowadzaniu informacji do dokumentów. Oznacza to, że ostatnie dwa podane zapisy są poprawne. Jeden z nich uwzględnia jednak częściowy zapis liczbowy. Kto więc stosuje zapis słownie złotych 00/100 groszy? Przede wszystkim robią to księgowi, funkcjonariusze SCS czy KAS, a zatem osoby, które każdego dnia pracują z opisem stanu gotówki. Taki zapis pozwala im na przyśpieszenie pracy.

Liczebnik jeden – co należy o nim wiedzieć przy tworzeniu zapisów opisanych pojedynczą wartością?

W tym miejscu warto wyjaśnić, dlaczego ważne jest stosowanie liczebnika nawet wtedy, gdy teoretycznie nie jest to konieczne. O ile podając np. 500 000 słownie, nie mamy wątpliwości, że będziemy musieli podać liczebnik określający pięć setek tysięcy, o tyle nie mamy takiej pewności np. w przypadku 1 000 000 zapisanego słownie. Teoretycznie wystarczy zapisać, że jest to „milion”. I dla zapisu nieformalnego będzie to określenie w pełni prawdziwe. Jednak w formalnym zapisie kwoty słownie koniecznie należy dodać liczebnik. Dlatego też powyższa wartość powinna mieć zapis „jeden milion”. Dotyczy to również pozostałych końcówek, w tym groszy, jeśli nawet wydaje się nam, że nie jest to konieczne.

Komputerowe generowanie niektórych zapisów słownych – jak je poprawić?

Jeszcze niedawno uwzględniano zapisy słowne wartości komputerowych, w których nie rozróżniało się tego, ile jest setek i dziesiątek. Zamiast tego np. z wartości 834,37 PLN otrzymywano poszczególne cyfry rozdzielone symbolem *. W praktyce powyższa wartość przyjmowała formę: osiem*trzy*cztery*złote*trzy*siedem*groszy. Tego typu zapis był niezwykle sztuczny, nieczytelny i mylący. Dlatego też nawet przy takim otrzymywaniu wartości podawanych przez system komputerowy konieczne stało się ręczne dopisywane właściwych części „-set” oraz „-dziesiąt”. W efekcie można było otrzymać zapis: „osiemset*trzydzieści*cztery*złote*trzydzieści*siedem*groszy”. Na szczęście nowoczesne generatory samodzielnie potrafią w pełni uwzględnić poprawny zapis.

Generator kwoty słownie

Słowny zapis rozmaitych kwot, jak zostało to już zaznaczone, może być wykonany samodzielnie. Przy częstszej konieczności tego robienia konieczne się staje jednak, aby skorzystać z możliwości, jakie daje nam generator. Kwota słownie otrzymana dzięki temu narzędziu jest od razu zapisana z właściwymi końcówkami. W sieci można znaleźć znakomitej jakości rozwiązania pozwalające na szybkie i proste zapisanie słownie liczb. Dzięki temu lepiej będziemy wiedzieli, jak zapisać pełną wartość środków, jaką składuje np. nasza książeczka mieszkaniowa. O czym jednak należy pamiętać, jeśli generowana jest przez nas kwota słownie. Generator czasem nie doda wspomnianej wcześniej wartości „jeden” np. 1 000 000, choć to może być zależne od tego, jak zostało przygotowane konkretne narzędzie. Warto mieć to na uwadze, jeśli tworzymy zapisy formalne. W takim przypadku wystarczy słowo „milion” poprzedzić sformułowaniem „jeden”. Sam generator z łatwością zapewni nim pełną informację o wartości słownej liczby już po wpisaniu tej liczby do odpowiedniego pola i zatwierdzenia obliczenia.

5/5 - (1 oddanych ocen)