Większość z nas decydując się na zakup mieszkania/ domu korzysta ze wsparcia finansowego banków. Kredyty hipoteczne zazwyczaj są zaciągane na wiele lat – okres spłaty najczęściej waha się w granicach 20-30 lat. Przez ten czas mogą przytrafić się różne zdarzenia losowe – wypadki, przewlekłe choroby, a nawet śmierć. Pojawia się więc pytanie: co z kredytem hipotecznym po śmierci kredytobiorcy? Czy pozostała do spłaty kwota ulega umorzeniu? A może obowiązek regulowania rat przechodzi na bliskich kredytobiorcy? Jak kształtuje się zagadnienie: ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcy – czy warto skorzystać z takiej formy ochrony?

ubezpieczenie kredytu a śmierć kredytobiorcyKredyt hipoteczny a śmierć kredytobiorcy 

Jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie co się stanie z kredytem hipotecznym po śmierci kredytobiorcy jest niemożliwe. Wiele zależy od warunków umowy zawartej z bankiem oraz od tego, czy i jakie ubezpieczenie kredytu hipotecznego zostało wykupione. Jeśli kredytobiorca nie zabezpieczył się na wypadek śmierci, obowiązek spłaty rat przejdzie na jego spadkobierców, najczęściej żonę/ męża i dzieci. Istnieje jednak możliwość uniknięcia przejęcia obowiązku regulowania należności z tytułu kredytu hipotecznego. Trzeba złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie oświadczenia trzeba złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku (czyli najczęściej o śmierci spadkodawcy). W przypadku niedochowania ww. terminu do zasady odpowiada się za długi bez ograniczeń. To oznacza konieczność regulowania rat kredytu nawet wówczas, gdy odziedziczony majątek nie pokrywa wartości pozostałego do spłaty kredytu.

Kredyt hipoteczny a śmierć jednego z kredytobiorców 

Sytuacja wygląda dość podobnie wtedy, kiedy dochodzi do śmierci jednego ze współkredytobiorców. Jeśli zostało wykupione ubezpieczenie na wypadek śmierci to część rat „przypadająca” na zmarłego zostanie spłacona z polisy. Jednak w sytuacji, gdy kredytobiorcy nie pomyśleli o tego rodzaju ochronie interesów, do dalszej spłaty kredytu będzie zobowiązany zarówno pozostający przy życiu kredytobiorca jak i spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy (chyba, że odrzucą spadek).

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego a śmierć kredytobiorcy

Jeśli jesteś o krok od podpisania umowy z bankiem, tj. dostarczyłeś już wszystkie dokumenty do kredytu hipotecznego i otrzymałeś pozytywną decyzję kredytową, zastanów się nad dodatkową ochroną swoich interesów. Wykupując ubezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek śmierci minimalizujesz ryzyko obciążenia długami swoich bliskich – w przypadku śmierci bank otrzyma pieniądze z polisy. Weź jednak pod uwagę, że kwota wypłacana instytucji finansowej w dużej mierze będzie zależeć od ogólnych warunków  umowy (OWU) zawieranej z ubezpieczycielem, dlatego przyjrzyj się im ze szczególną uwagą. W OWU znajdziesz też opis sytuacji, które będą powodować wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela – zapoznaj się również z tymi zapisami. 

5/5 - (1 oddanych ocen)