Wśród wielu klientów Banku Pocztowego z pewnością znajdą się tacy, których interesować będzie to jak zamknąć konto w Banku Pocztowym. Jak w większości przypadków, podstawą formalności jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Jak zamknąć konto w Banku PocztowymBank Pocztowy – zamknięcie konta

Zarówno wtedy, kiedy interesować będzie nas kredyt na mieszkanie, jak i podczas działań niejako odwrotnych, czyli wtedy, kiedy interesuje nas rezygnacja z konta Banku Pocztowego, wzór na odpowiedni wniosek wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych. Zanim wypełnimy właściwy wniosek, warto rozeznać się w tym, jakie drogi są możliwe do wybrania. Podstawową drogą jest wskazywane przez Bank Pocztowy zamknięcie konta drogą listowną bądź mailową. Wnioskując o zamknięcie konta drogą listowną, konieczne jest wysłanie wypełnionego wypowiedzenia na adres centralny: Bank Pocztowy S.A., ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz. W przypadku wybrania drogi mailowej będzie to adres: [email protected]. Pamiętać należy również o tym, że rozwiązanie konta możliwe jest podczas wizyty bezpośrednio w placówce banku.

Rezygnacja z konta Banku Pocztowego – wzór

Jeśli postanowiliśmy na zdalne rozwiązanie umowy, koniecznie musimy przygotować odpowiedni dokument, dzięki któremu zostanie odpowiednio przeprowadzone przez Bank Pocztowy zamknięcie konta. Wzór tego pisma opiera się o podstawowe niezbędne dane. Są to:

  • Imię i nazwisko klienta;
  • Numer i seria dowodu osobistego, a także numer PESEL;
  • Prośba o zamknięcie rachunku, którego numer w tym miejscu podajemy;
  • Numer rachunku, na który chcemy przelać wszelkie nadwyżkowe środki pieniężne;
  • Data oraz podpis.

Wzór wniosku o zamknięcie konta:

W przypadku wysyłki listowej wystarczy odpowiednio zaadresować kopertę, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie umowy drogą mailową, konieczne będzie zeskanowanie odręcznie podpisanego dokumentu, a następnie dodanie go jako załącznik do wysyłanej wiadomości.